Tarot kaarten leggen
kaars2 kaars2

Welkom op deze pagina. Hier kan men in beknopte zin wat lezen over het zelf leren leggen van Tarotkaarten. Hieronder kunt u lezen hoe het een en ander in zijn werk gaat. Hieronder staan alvast de Hoofstukken 1 t/m 3 beschreven. Het hoofdstuk 4 bevat nu alleen de grote arcana en wordt op termijn met de kleine arcana aangevuld.

Code van pagina en tekst aangepast. - Datum 27-12-2004)

rainline

Inleiding

OVER DE TAROT

De tarot is een uit oude tijden overgeleverd kaartspel, dat niet alleen een grote spirituele betekenis heeft, maar ook vrijwel steeds toepassing heeft gevonden als orakelspel. De spirituele kant is van grote betekenis geweest voor die kringen die in mysteriescholen, loges en andere geheime genootschappen samenkwamen om oude symbolen en tradities te bestuderen. Zij vonden in deze kaarten de basisstructuur van de mystieke inwijdingsweg. Het relatief 'profaner' gebruik als orakel voor de vragen van alledag ligt aan de andere kant ten grondslag aan de brede belangstelling die de kaarten vroeger hebben gevonden en ook nu nog steeds genieten.

DE OPBOUW VAN HET KAARTSPEL

Sinds ongeveer 1600 is de tarot in wezen verbreid in de vorm zoals we die tegenwoordig kennen. Hij bestaat uit 78 kaarten, die in twee groepen verdeeld zijn: 22 kaarten van de Grote Arcana (Latijn voor 'geheimenissen' , enkelvoud: arcanum), ook wel troeven genoemd, en 56 kaarten van de Kleine Arcana. De 56 Kleine Arcana zijn weer over vier kleuren verdeeld, zoals dat ook van andere wijdverbreide kaartspellen bekend is. Als kleur of reeks geldt hier het symbool dat alle kaarten van elk van de vier series gemeen hebben. De symbolen van de tarot komen als volgt overeen met de tegenwoordige speelkaarten:

Tarot

Staven
Zwaarden
Bekers
Schijven

Nederlandse speelkaarten

Klaveren
Schoppen
Harten
Ruiten

Iedere reeks bestaat uit 14 kaarten, die opgebouwd zijn uit:
10 getalkaarten: Aas (=een), Twee, Drie tot en met Tien, en 4 hofkaarten: Koning, Koningin, Ridder en Schildknaap, die door Crowley herdoopt werden in:
Ridder, Koningin, Prins en Prinses.

rainline

DE CROWLEY TAROT

In de jaren '40 ontstond de tarot die vandaag qua bekendheid op de tweede plaats staat (de Raider-White-tarot staat op de eerste plaats) en waaraan wij refereren bij het leggen van de kaarten.
Zijn geestelijk vader was Aleister Crowley (1875-1947) en de kaarten werden geschilderd door de kunstenares Lady Frieda Harris (1877-1962). Ze verschenen in 1944 onder de naam Het boek Toth, waarmee Crowley teruggreep op de naam die Eteilla reeds een goede 150 jaar eerder voor de tarotkaarten had gebruikt. De laatste had namelijk 'ontdekt' dat de tarot toendertijd (1783) 3953 jaar daarvoor en dus 'precies' 171 jaar na de Zondvloed, door zeventien magirs onder leiding van de legendarische Hermes Trismegistos (die vaak met de Egyptische god van de wijsheid Toth wordt vereenzelvigd) vervaardigd en in gouden platen gegraveerd was.
Terwijl de oudere tarotkaarten in meer of minder eenvoudige vorm op beeldende-vertellende wijze hun thema veraanschouwelijkten, gaf Crowley de motieven een veel abstracter karakter.
Hij bracht de betekenis van de kaarten tot uitdrukking in een complexe symboliek, die op de wereld van magie, astrologie, alchemie, kabbala, overleveringen van mediterrane culturen en Keltische volken, en in het bijzonder ook de geheimzinnige mythologie van het oude Egypte teruggaat. Hoewel de kaarten daardoor enerzijds een grote facinatie uitoefenen, zijn ze anderzijds voor leken maar moeilijk te vatten.
Daaraan heeft ook het tegelijkertijd door Crowley gepubliceerde boek, waarin hij zich graag met duistere toespelingen over de symboliek uitlaat, niets kunnen veranderen; vaak worden er meer vragen opgeworpen dan beantwoord. De door Arthur Edward Waite ingevoerde illustraties (in de Raider-White-Tarot) nam Crowley niet over, zoals hij trouwens toch heel het werk van Waite verwierp en graag belachelijk maakte.
In plaats daarvoor bracht hij elke kaart in nauw verband met de astrologische constellatie. Maar daar de betekenis die hij ermee verbond niet zelden afwijkt van het tegenwoordig overheersende begrip is ook deze ingang voor interpretatie dikwijls verwarrend voor de leek. Al met al behoort deze vandaag zeer geliefde tarot daardoor tegelijk tot de minst begrepen.

rainline
2. HET LEGGEN VAN DE KAARTEN

Het leggen van de kaarten vraagt derhalve naast kennis van symbolen beslist ook om de durf om de eigen gevoelens en soms onbekende werkelijkheid van de eigen persoon onder ogen te zien.
Als u pas begint, kunt u het beste eerst een tijdje met 'dagkaarten' werken. Later kunt u ten rade gaan bij aanvullende interpretaties uit de omvangrijke tarotliteratuur. Daarnaast bestaan er allerlei patronen voor het neerleggen van de tarotkaarten. U leert verder op er enkele kennen.

Leggen van de kaarten en voorbereidingen (uit eigen ervaring)

Er zijn vele manieren om zich voor te bereiden op een tarotlegging.
Het is nagenoeg geen doen om een legging uit te voeren zonder enige voorbereiding, daar men dan enkele essentile aspecten mist, zoals de concentratie en de rust die benodigd is om een en ander op een juiste manier te interpreteren.

Ik kan u niet zeggen hoe u zich precies moet voorbereiden, omdat er simpel weg geen voorbestempelde weg ligt tot het correct leggen van de kaarten. In deze kan ik alleen mijn eigen ervaring met u delen, maar ten alle tijde geldt:


GA UIT VAN UW EIGEN GEVOEL EN INZICHT !!!

zorg voor een rustige omgeving of ga apart zitten; zet naar eigen inzicht rustige muziek op en steek een kaars aan of wierook op;

mediteer rustig een paar minuten om innerlijk tot rust te komen en u te concenteren op de vraag die voor u ligt, zorg ervoor dat u in een comfortabele houding zit, waarbij energie vrij baan heeft (dus niet bv met gekruiste benen);

De eigenlijke legging (uit eigen ervaring)

schudt de kaarten naar eigen inzicht (ook hier bestaat geen gedefineerd patroon voor) en hou ze een paar tellen tussen beide handen (het zuiveren en instralen);

spreidt de kaarten met de rechterhand uit in een halve cirkel op de tafel voor u (Let op: de tafel dient leeg en eventueel gereinigd te zijn !!)

concentreer u nogmaals op de vraag die u wilt stellen en trek dan met de linkerhand een voor een de kaarten benodigt, tot het juiste aantal voor het legpatroon is bereikt. Leg de kaarten met de afbeelding naar beneden, volgens de numerologische volgorde in het legpatroon. Persoonlijk ga ik uit van de warmte die de kaarten 'uitstralen' (aantrekkingskracht).

Berg na alle kaarten getrokken te hebben de rest op.

Concentreer u nogmaals rustig op de vraag gesteld;

'Zweef' met uw linkerhand rustig over de kaarten die nog steeds met de afbeelding naar beneden liggen en probeer de energie te peilen. De warmer de kaart, de meer van invloed is deze op de algehele legging;

Draai de kaarten een voor een om, volgens de numerologische rangschikking, en probeer de bedoeling van de kaart te 'voelen'.

Zoek de betekenis van iedere kaart eventueel na in een boek (bij de meeste tarotspelen zit meestal al een boek) of probeer de kaart naar eigen inzicht te interpreteren.

Maak de kaarten na legging weer tot een stapeltje en houd ze nog even tussen beide handen. Berg ze daarna met de overige kaarten op (het liefst in een doosje of een zakje).

Vooral wanneer u dit voor het eerst onderneemt kan het handig zijn om het een en ander te noteren in een schrift. Bewaar het schrift bij de kaarten.

rainline
3. ENKELE LEGPATRONEN

Dagkaarten

achterkantMet regelmaat een dagkaart trekken is belangrijk en een goede oefening met betrekking tot het leggen van tarotkaarten. U trekt uw dagkaart 's morgens of 's avonds (op een rustig moment in ieder geval) zonder er een bepaalde vraag aan te verbinden. Leg de kaart zo mogelijk zodanig weg dat u er regelmatig een blik op kunt werpen. Het is boeiend om te zien hoe de betekenis van de dagkaart daardoor groeit, voor u 'levendig' blijft en zelfs tegen u begint te 'praten'.

Het trekken van een dagkaart maakt u ook stap voor stap bekend met een ieder van de 78 kaarten. Bovendien zorgt de oefening met de dagkaarten ervoor dat u zich geregeld bezighoudt met de tarot. Elke dag enkele minuten levert altijd veel meer op dan zo af en toe kaarten leggen.

Zoek de betekenis van de kaart op in een handboek, wanneer u nog niet zo bekend bent met de kaarten of kijk in hoofdstuk 4, waarin een summiere uitleg wordt gegeven over de kaarten.

Uitgebreide dagkaart

De uitgebreide dagkaart kunt u leggen wanneer u al wat meer bekent bent met de enkele dagkaart en de betekenis van de kaarten. Zie ook hoofdstuk 2: het leggen van de kaarten.

th-degeliefden-VI

1. Dagkaart
2. Bijzondere taken voor vandaag
3. Bijzondere kansen voor vandaag

th-dewereld-XXI  th-dekeizerin-III

De ster

th-deaeon-XX

1. Waar u staat
2. Uw taak / taken
3. Uw moeilijkheden
4. Uw sterke punten
5. Uw doel

th-dewereld-XXI  th-dezon-XIX  th-detoren-XVIof
th-degehangene-XII

1. Waar u staat
2. Uw taak / taken
3. Uw angsten
4. Met welke instelling u verderkomt.
5. Het resultaat van alle inspanningenEen wat meer uitdagende oefening, voor de semi gevordende tarotist

Natuurlijk zijn er nog veel meer patronen om te leggen. We zijn hier even uitgegaan van de leggingen die zowel voor de leek als de wat meer gevorderde tarotist te leggen zijn. Ik verwijs u graag naar onderstaande boeken, waarin naast legpatronen ook een meer uitgebreide uitleg te vinden is over de Crowley Tarotkaarten.

- De Crowley Tarot

Geschreven door: Evelin Brger en Johannes Fiebig

ISBN 90-6378-374-4

- Werken met de Crowley Tarot

Geschreven door: Hajo Banzhaf & Akron

ISBN 90-6378-260-8

rainline
4. DE KAARTEN

1. De Grote Arcana (letterlijk vertaald: grote geheimenissen)

Crowley noemde de grote Arcana Atoe en gaf enkele daarvan een nieuwe naam:
- Gerechtigheid (VIII) werd Evenwicht;
- Rad van Fortuin (X) werd Geluk;
- Kracht (XI) werd Lust;
- Matiging (XIV) werd Kunst
- Het laatste oordeel (XX) werd de Aeon en
- De wereld (XXI) werd het Universum.

Echt ingrijpend veranderd werd echter alleen de 20e kaart (Het laatste oordeel), waarvan het oude verlossingsthema week voor het visioen van een nieuw tijdperk (Aeon).

rainline
In het hieronder staande overzicht, kan een kaart worden opgezocht. Er komt een apart venster te voorschijn met de uitleg en de kaart. De kaarten zijn genummerd van 0 tot en met 21. Het menu begint met de grote arcana van de Crowley Tarot serie.
Crowley Tarot - De Dwaas - Kaart 0
Crowley Tarot - De Magir - Kaart I
Crowley Tarot - De Hogepriesteres - Kaart II
Crowley Tarot - De Keizerin - Kaart III
Crowley Tarot - De Keizer - Kaart IV
Crowley Tarot - De Hogepriester - Kaart V
Crowley Tarot - De Geliefden - Kaart VI
Crowley Tarot - De Wagen - Kaart VII
Crowley Tarot - Evenwicht - Kaart VIII 
Crowley Tarot - De Kluizenaar - Kaart IX
Crowley Tarot - Geluk - Kaart X
Crowley Tarot - Lust - Kaart XI
Crowley Tarot - De Gehangene - Kaart XII
Crowley Tarot - De Dood - Kaart XIII
Crowley Tarot - Kunst - Kaart XIV
Crowley Tarot - De Duivel - Kaart XV
Crowley Tarot - De Toren - Kaart XVI
Crowley Tarot - De Ster - Kaart XVII 
Crowley Tarot - De Maan - Kaart XVIII
Crowley Tarot - De Zon - Kaart XIX
Crowley Tarot - De Aeon - Kaart XX
Crowley Tarot - Het Universum - Kaart XXI
rainline

Met het gereed komen van de eerste 22 kaarten is de grote Arcana nu compleet. Zodra nieuw materiaal binnen komt wordt deze pagina verder uitgebreid. Er komen nog enige kaarten uit de kleine arcana bij. Deze kaarten moeten ook worden bewerkt, en dat neemt tijd in beslag. Het resultaat mag er dan wel zijn.
rainline
Met het menuutje kan in volle schermen van pagina gewisseld worden.
Naar Tarot pagina.
 (Raider White)